بسطام با زلزله 4.5 و جزیره خارک با زمین لرزه ای به بزرگای 3.3 لرزیدند

بسطام با زلزله 4.5 و جزیره خارک با زمین لرزه ای به بزرگای 3.3 لرزیدند

در هفته گذشته اهواز استان خوزستان با زمینلرزه ای به بزرگای 3 و جزیره خارک با زلزله ای به بزرگای 3.3 لرزیدند، ضمن آنکه در بسطام استان سمنان زلزله 4.5 و در ازگله کرمانشاه زلزله 4.2 رخ داد.

به گزارش اکسیبو، در هفته گذشته اهواز استان خوزستان با زمینلرزه ای به بزرگای 3 لرزید و جزیره خارک استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 3.3 را تجربه کرد.

همچنین در بسطام استان سمنان زمینلرزه ای به بزرگای 4.5 رخ داد و سرپل ذهاب استان کرمانشاه با زمینلرزه ای به بزرگای 3.7 لرزید.

جزییات زلزله های هفته گذشته به این شرح است.

شنبه 12خرداد

در الشتر استان لرستان زلزله 2.6 رخ داد.

یکشنبه 13 خرداد

در بوشکان استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 3.2 در عمق 9 کیلومتری رخ داد و رومرکز آن در 24 کیلومتری بوشکان و 32 کیلومتری شنبه استان بوشهر و 31 کیلومتری فراشبند استان فارس بوده است.

فارغان استان هرمزگان زمینلرزه ای به بزرگای 3.1 در عمق 12 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 12 کیلومتری فارغان و 31 کیلومتری سرگز استان هرمزگان و 45 کیلومتری ارزوییه استان کرمان گزارش شد.

بسطام استان سمنان با زمینلرزه ای به بزرگای 4.5 در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در 14 کیلومتری بسطام، 20 کیلومتری شاهرود و 20 کیلومتری کلاته خیج این استان گزارش شد. زلزله 2.6 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است

میمند استان فارس با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 17 کیلومتری لرزید و کانون آن در 14 کیلومتری میمند، 20 کیلومتری دوزه و 22 کیلومتری فیروزآباد این استان گزارش شد. 

در نجف شهر استان کرمان زلزله 2.5 و در دهرم استان فارس زلزله 2.6 به ثبت رسید.

دوشنبه 14 خرداد

در رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله 2.8 به ثبت رسید.

لنده استان کهگیلویه وبویر احمد با زمینلرزه ای به بزرگای 3.7 در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و رومرکز این رخداد لرزه ای در 15 کیلومتری لنده، 20 کیلومتری دهدشت و 27 کیلومتری قلعه رییسی این استان به ثبت رسید.

در دوزه استان فارس زمینلرزه ای به بزرگای 3.7 در عمق 18 کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در 20 کیلومتری دوزه، 23 کیلومتری میمند و 27 کیلومتری فیروزآباد این استان گزارش شد.

راور استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 3.5 در عمق 14 کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه ای در 31 کیلومتری راور، 56 کیلومتری هجدک و 67 کیلومتری خانوک این استان به ثبت رسید. زلزله 3.3 در عمق 13 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است. 

سه شنبه 15 خرداد

در بلوک استان کرمان زلزله 2.5 رخ داد.

سرپل ذهاب استان کرمانشاه با زمینلرزه ای به بزرگای 3.7 در عمق 20 کیلومتری لرزید که رومرکز آن در 4 کیلومتری سرپل ذهاب، 23 کیلومتری قصر شیرین و 36 کیلومتری گیلانغرب این استان بوده است.

سلماس استان آذربایجان غربی زمینلرزه ای به بزرگای 3.4 در عمق 15 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 6 کیلومتری سلماس، 10 کیلومتری تازه شهر و 38 کیلومتری خوی در استان آذربایجان غربی گزارش شد.

چهارشنبه 16 خرداد 

سالند استان خوزستان زلزله ای به بزرگای 3.3 در عمق 16 کیلومتری زمین را تجربه کرد که کانون آن در 14 کیلومتری سالند، 17 کیلومتری لالی و 26 کیلومتری گتون این استان بوده است.

در رباط قره بیل استان خراسان شمالی زلزله 2.5 و در ساغند استان یزد زلزله 2.5 رخ داد.

ارد استان فارس با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 15 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در 19 کیلومتری ارد، 21 کیلومتری عمادده و 28 کیلومتری اوز این استان بوده است. 

پنجشنبه 17 مرداد

قیر استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.3 در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 4 کیلومتری قیر، 20 کیلومتری افزر و 23 کیلومتری دوزه این استان به ثبت رسید.

در لالی استان خوزستان زلزله 2.7 و در راور استان کرمان زلزله 2.6 رخ داد.

اهواز استان خوزستان با زمینلرزه ای به بزرگای 3 در عمق 20 کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در 22 کیلومتری اهواز، 27 کیلومتری حمیدیه و 45 کیلومتری سوسنگرد این استان بوده است.

جمعه 18 خرداد

قره ضیاءالدین استان خراسان رضوی با زلزله 2.5 لرزید.

در جزیره خارک استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 3.3 در عمق 10 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 32 کیلومتری جزیره خارک، 72 کیلومتری بندر گناوه و 72 کیلومتری بندر ریگ استان بوشهر گزارش شد.

ازگله استان کرمانشاه با زمینلرزه ای به بزرگای 4.2 در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در 13 کیلومتری ازگله، 35 کیلومتری قصرشیرین و 42 کیلومتری تازه آباد این استان بوده است.

قاسم آباد استان خراسان رضوی با زمینلرزه ای به بزرگای 3.3 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در 22 کیلومتری قاسم آباد، 47 کیلومتری نشتیفان و 50 کیلومتری سنگان این استان بوده است.

اندوهجرد استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای 3.4 در عمق 12 کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در 4 کیلومتری اندوهجرد، 17 کیلومتری سیرچ و 23 کیلومتری شهداد این استان بوده است.

پایان خبر اکسیبو 

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بسطام با زلزله 4.5 و جزیره خارک با زمین لرزه ای به بزرگای 3.3 لرزیدند" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بسطام با زلزله 4.5 و جزیره خارک با زمین لرزه ای به بزرگای 3.3 لرزیدند"، کلیک کنید.